Title Image

Polityka Prywatności

Polityka prywatności:

Poradnia dietetyczna „ImmunoDiet” Evan Tereszkiewicz

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest poradnia dietetyczna „ImmunoDiet” Evan Tereszkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 10K, NIP 7542959211, REGON 363418675.

2. Dane kontaktowe administratora Można się z nami skontaktować: – pod adresem e-mail: biuro@immunodiet.pl; – telefonicznie: 881 404 704 – pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ImmunoDiet poradnia dietetyczna Evan Tereszkiewicz, ul. Jagiellońska 10K, 80-371 Gdańsk; – osobiście w siedzibie firmy: ImmunoDiet poradnia dietetyczna Evan Tereszkiewicz, ul. Jagiellońska 10K, 80-371 Gdańsk;

3. Rodzaj danych osobowych, przetwarzanych przez ImmunoDiet poradnię dietetyczną Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, grupa krwi, dane kontaktowe (numer telefonu, imienny adres e-mail, adres zamieszkania), dane dotyczące stanu zdrowia i historii choroby (w tym ewentualnie dokumentacja medyczna), numer rachunku bankowego, nr IP komputera.

4. Cel przetwarzania danych osobowych i okres ich przechowywania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: – prawidłowego realizowania warunków współpracy lub wykonania umowy – od momentu nawiązania współpracy bądź podpisania umowy, do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia; – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartych umów – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom.

5. Przysługujące Panu/Pani prawa Ma Pani/Pan prawo: – dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, korekty, uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/ wycofania zgody na ich przetwarzanie (sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail: biuro@immunodiet.pl); – do przenoszenia danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył/a i przekazania ich innemu administratorowi; – do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy i zawarcia oraz wykonania łączącej/łączących/ nas umowy/umów. Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. (RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.immunodiet.pl oraz dostępnego tam formularza kontaktowego, przetwarzanie oraz przechowywane są na serwerze nazwa.pl p. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków